Positionering van je Employer Brand

Employer branding blijft een hot topic in 2024, door steeds meer kwalitatieve en vrijwillige werkloosheid. Zeker wanneer je wegkijkt van Brussel, Antwerpen en Gent en kijkt naar de kleinere steden is de acquisitie van talent een grote uitdaging.  In dit artikel bekeken we hoe je kwalitatief talent aantrekt, zelfs in de minder populaire steden.

Duurzaamheid & ecologie

Duurzaamheid is en blijft een steeds belangrijker wordende waarde voor zowel werkzoekenden als bedrijven. Niemand wilt voor een bedrijf werken die niet meehelpt aan het opschonen van de aarde. Een duurzaam bedrijf dat zich engageert op thema’s zoals energietransities en klimaatdoelstellingen versterkt haar positie, kan een groot voordeel zijn bij de moeilijke zoektocht naar personeel. Sterke communicatie van het duurzaamheidsgehalte is minstens even belangrijk als het duurzaam zijn als bedrijf. Op Sociale Media, Websites en zelfs in korte bio’s over het bedrijf mag dit terug komen. Let op dat jullie duurzaamheid niet de volledige persoonlijkheid wordt. 

Persoonlijkheid & karakter

Het niet-communiceren van de persoonlijkheid van je bedrijf is een van de drijvende factoren in het werknemerstekort bij vele bedrijven. In sommige sectoren is dit een heuse uitdaging, terwijl je zelfs als boekhoudkantoor eens ‘zot’ mag doen voor de Employer Brand. Het creëeren of vormgeven van je persoonlijkheid als werkgever start áltijd vanuit de gewenste kandidaat. Begin niet over een dikke bedrijfswagen wanneer je een jonge moeder wilt aantrekken die liever een goeie work/life balance wilt, bij wijze van spreken. 

Intern Opleiden

De trend dat diploma’s steeds irrelevanter worden, zet zich voort en vooral wanneer ondernemingen jong bloed willen aantrekken. Elk bedrijf heeft ongetwijfeld aanwezigheid van nieuwere generaties nodig waardoor meer en meer bedrijven hun ouderwetse diplomacultuur moeten opofferen. Als werkgever moet je niet enkel leuk & aantrekkelijk zijn, maar ook genoeg interne opleidingsmogelijkheden bieden. Een sterk intern opleidingsorganisme op zich kan al veel werknemerstekorten oplossen. 

Work - Life balans

Potentiële werknemers kennen hun waarde. De arbeidsmarkt shifte van vechten voor werk naar kiezen tussen werk voor een werkzoekende. Daarom is een van de belangrijkste factoren de verhouding tussen werk en leven, en dat komt niet enkel terecht op tijd: tijdens de werkdag is er ook sprake van Work – Life balans. Een geoliede machine is leuker om in te werken dan een machine die je hoofdpijn geeft door geluid, storingen of een slechte omgeving. De staat waarin je werknemer thuiskomt is misschien zelfs belangrijker dan wanneer hij thuiskomt.

Diversiteit & Inclusie

De meest voor-de-hand-liggende motivator voor een goed werkgeversmerk is het gevoel geven dat iedereen welkom is. Het niet-opnemen van mensen met diverse origines en levensstijlen in de communicatie is een no-go. Toon dat jouw bedrijf draait door mensen, niet door conservatieve culturen. De extra energie die je moet steken in het veralgemenen van de bedrijfscultuur zodat elke persoon zich thuisvoelt, is veel kleiner dan de positieve resultaten die diversiteit met zich meebrengt.

Recap

Het feit dat je zo bekommert bent om jouw employer branding, wil zeggen dat je ons advies kan gebruiken.  Boek gerust een korte call/bezoek in met Warre.

Laat ons succes in de agenda zetten.

pick your intrest

artikels, tips & tricks

quotes